Veldslag Incasso
076-5875546 contact@veldslagincasso.nl
Incasso - Incassobureau

Home

Incasso – Incassobureau

Veldslag Incasso is een full-service incassobureau dat volledig gericht is op intensief incasseren. Onze service werkt direct door in uw cashflow, liquiditeit en rendement. Uiteraard verliezen wij hierbij uw wens tot klantbehoud niet uit het oog. Onze incassoexperts besparen u tijd en geld en gaan direct voor u aan de slag!

 • Incasso met klantbehoud
 • Inzet post, telefoon, www, sms
 • Gebruik social media
 • Uw rekening sneller betaald
 • Verbetering van uw cashflow
 • Vaste accountmanager
 • Volledig incassotraject
 • Online voortgang volgen
 • Hoge incassoscore!

Debiteurenbeheer – Sketch Capital Bv

Veldslag Incasso is een deelneming van Sketch Capital Bv. Naast incassodienstverlening voor derden verzorgen wij het volledige debiteurenbeheer voor Sketch Capital Bv en alle aan Sketch Capital Bv gelieerde bedrijven (o.a. Sketch Corporate Finance, Beyn, WijZijnSales, Stem, Lytem, Voca, Ludo HRM & Duflo Finance).

Dienstverlening:

Onze dienstverlening is volledig gericht op het oplossen van uw incassovraagstukken. Wij doen dit middels de diensten: pre-incasso, aanmaning versturen, incasso / incassobureau en gerechtelijke procedure.

 • Pre-incasso
  Schriftelijke betalingsherinnering aan debiteur zonder facturatie incassokosten op briefpapier Veldslag Incasso.
 • Aanmaning versturen
  Schriftelijke aanmaning op briefpapier Veldslag Incasso inclusief vermelding additionele kosten wanneer betaling uitblijft.
 • Incasso / Incassobureau
  Intensief incasseren van vorderingen zonder dat wij uw wens tot klantbehoud uit het oog verliezen.
 • Gerechtelijke procedure
  Betaalt een debiteur in het minnelijke traject niet, dan mag een daartoe bevoegde rechter uitspraak doen.

Recente artikelen

Veldslag Incasso publiceert regelmatig artikelen. Onderstaand vindt u onze laatste publicaties.

 • Stuiting der verjaring vordering

  In ons artikel ‘verjaring vorderingen’ meldden wij reeds dat het mogelijk is verjaring van een vordering tegen te gaan door deze te stuiten. In dit artikel gaan wij dieper in op het onderwerp ‘stuiten der verjaring...

  Lees verder
 • Verjaring vordering

  Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Dit houdt in dat na verloop van de verjaringstermijn betaling niet meer afgedwongen kan worden. De vordering is in een dergelijk geval in rechte niet meer afdwingbaar. De verjaringstermijn is...

  Lees verder
 • Recht op matiging

  Met de komst van de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is het recht op matiging van incassokosten uitgesloten. Dit impliceert dat correct gefactureerde incassokosten in een later stadium niet meer door een rechter gematigd kunnen worden. Artikel...

  Lees verder